Noves aplicacions informàtiques són dissenyades diàriament per facilitar la teva vida

 

Segons la Fundació Adecco, un 60% de les persones amb discapacitat ja utilitza aplicacions informàtiques (apps) específiques per facilitar les tasques de la seva vida quotidiana. Concretament, les persones amb discapacitat visual són les que més les utilitzen (77%), seguides de les que tenen discapacitat auditiva (73%), física (65%) i intel·lectual (50%). Si bé els productes de suport per a persones amb discapacitat han estat històricament poc atractius,  ja que en moltes ocasions sacrifiquen l’experiència d’usuari a favor de la practicitat, i molt costosos, la tecnologia està canviant aquesta realitat amb aplicacions que ofereixen noves capacitats i funcionalitats, de forma gratuïta i amb una interacció innovadora.

En aquest sentit, el Monogràfic Les TIC. Una oportunitat per a la inclusió de l’Observatori de la Discapacitat Física posa sobre la taula el repte de la democratització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per maximitzar el seu valor com a eina estratègica per a la transformació social al segle XXI; i reclama la necessitat d’avançar cap a una societat del coneixement que utilitzi les noves tecnologies al servei de les persones, contribuint a millorar la seva qualitat de vida i fomentant la seva participació.

Al servei de la comunicació

Les apps que ajuden a la comunicació són potser el programari d’accessibilitat i assistència més revolucionari. Proloquo2Go és una aplicació per a persones amb dificultats per parlar. A través de la seva interfície, amb gran varietat d’imatges, els usuaris poden seleccionar el símbol més apropiat, crear oracions i fer que el programari ho llegeixi en veu alta. Talk it és una app que pot pronunciar en espanyol i anglès qualsevol text que s’escrigui o s’enganxi a ell, i ListenAll és capaç de reconèixer la veu i transcriure-la en text, permetent a persones amb dèficit auditiu llegir la transcripció de la veu d’una persona o d’una conversa; i a persones amb dèficit motriu elaborar documents de text mitjançant el dictat. D’altra banda, Be My Eyes permet que una persona amb discapacitat visual pugui ser assistida per una comunitat d’usuaris per vídeo.

Altres funcionalitats

Però són moltes les aplicacions especialment dissenyades per a persones amb discapacitat amb l’objectiu de facilitar-los les accions de la seva vida quotidiana, i mantenir-les connectades amb un entorn cada vegada més digital. Veiem algunes d’elles.

  • Viatjar sense barreres

Ciutats Patrimoni Accessibles creada pel Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d’Espanya amb la col·laboració de la Plataforma Representativa Estatal de Persones amb discapacitat física ofereix, als visitants amb necessitats diverses, informació sobre les condicions d’accessibilitat de l’oferta turística de les Ciutats Patrimoni.

  • Dispositius més accessibles

Les noves tecnologies i en concret els ‘smartphones’ són un bon instrument per atorgar major autonomia personal i CerQana facilita aquest accés simplificant el maneig dels dispositius amb gran quantitat de funcionalitats: des de localització fins alertes, passant per un sistema de guiat a casa i un organitzador de tasques, que permet establir rutines i marcar temps, mitjançant pictogrames.

  • Medicació

Medicat-e, desenvolupada per l’Hospital Mare de Déu de la Mercè de Germanes Hospitalàries, és una eina amb la qual es busca millorar l’adherència a la medicació dels pacients psiquiàtrics per combatre el no compliment del tractament indicat pel metge.

Parkinsonsoncontigo, de l’Associació Catalana per al Parkinson, presenta el dispositiu Stat-On per a la monitorització dels moviments en els afectats de Parkinson, el que permet generar un informe dels símptomes de la malaltia per al posterior anàlisi mèdic, ajustar la medicació i millorar la qualitat de vida de la persona.

  • Pels teus drets

En defensa pròpia és l’aplicació dissenyada pel CERMI per denunciar les vulneracions de drets que pateixen les persones amb discapacitat i les seves famílies. Segons l’organització, l’objectiu és informar de forma àgil i en termes comprensibles sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com dels recursos disponibles per a la seva protecció i tutela, oferint un canal en línia per a la denúncia.

Per avançar cap a una societat del coneixement que utilitzi les noves tecnologies al servei de totes les persones, inscriu-te al I Congrés sobre el dret a l’autonomia personal