Com fer de la nostra llar un espai de vida accessible


Un habitatge accessible o adaptat no té barreres, de forma que possibilita que les persones grans, amb mobilitat reduïda o alguna discapacitat, puguin continuar vivint-hi, fins i tot soles, mantenint el seu màxim grau d’autonomia personal, i fent el major nombre d’activitats. Està el teu habitatge adaptat? Com pots millorar les seves condicions?

Segons l’estudi Mobilitat reduïda i accesibilitat en l’edifici, elaborat per la Fundació Mutua de Propietarios en col·laboració amb COCEMFE, un 75% dels catalans amb mobilitat reduïda precisa d’ajuda per sortir de casa seva i més de 7.000 (un 2%) no ho fa mai. Les limitacions de mobilitat deriven, principalment, en una dificultat per desplaçar-se dins i fora de casa, i per aquest motiu, les carències en matèria d’accessibilitat dels immobles han propiciat que un 20% de les persones amb mobilitat reduïda a Catalunya hagin hagut de canviar alguna vegada de domicili. Per tractar de solucionar aquesta situació, els principals recursos utilitzats pels catalans amb mobilitat reduïda són l’ajuda de familiars i amics (73%). Així mateix, un 26% compta amb personal professional de suport i un 24% rep ajudes econòmiques.

Como a casa, enlloc

Son diverses les adaptacions que poden convertir un habitatge en accessible, des de la fusteria sense barreres, a l’ús de grues, l’automatització de les portes, o comptar amb un bany i cuina accessibles, configurats per tal que no generin barreres que limitin les nostres capacitats.
Instal·lar portes que s’obren i tanquen soles; elevadors per als desnivells, tant per accedir a l’habitatge, com en el seu interior; sistemes domòtics que permeten controlar i accionar tot el que vulguem: finestres, persianes, accessos a l’habitatge, llums, so, TV, detectors, etc.; armaris i taulells d’alçada regulable, grues de sostre fixes o mòbils…son opcions ideades per millorar la nostra qualitat de vida i facilitar que la persona pugui circular, maniobrar i operar amb tots els elements de l’habitatge sense problemes.

L’objectiu és que cada persona pugui gaudir d’una vida independent tant dins com fora de la llar, tal i com tractarem en el I Congrés sobre el dret a l’autonomia personal que abordarà els aspectes que incideixen en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física i orgànica amb un enfoc global.

Un 75% dels catalans amb mobilitat reduïda precisa d’ajuda per sortir de casa seva i més de 7.000 (un 2%) no ho fa mai

El Centre de Vida Independent

Per tal de resoldre els dubtes sobre com millorar les condicions a casa nostra, a Barcelona es troba el Centre de Vida Independent (CVI), adreçat a donar servei a persones grans amb dependència i a persones amb discapacitat, utilitzant productes de suport i tecnologia. El CVI està configurat com una llar digital accessible, on un equip humà interdisciplinari presta una assistència personalitzada. A través d’una visita diagnòstica al centre es duu a terme una entrevista amb la treballadora social, i la posterior valoració dels productes de suport de la mà dels professionals més indicats. Per tal que l’equip del CVI pugui realitzar un informe on s’especifiquin els productes que millor facilitaran l’autonomia de cada persona, també es visita l’entorn real de la persona i es contacta amb els seus familiars.

Edificis accesibles

Més enllà del propi habitatge, l’edifici en el que es troba també ha de ser accessible. Segons l’estudi Mobilitat reduïda i accessibilitat en l’edifici, el 30% dels catalans amb mobilitat reduïda considera que si el seu edifici estigués més adaptat a les seves necessitats, sortiria amb més freqüència de casa, un percentatge que es duplica en el cas del 18% de les persones amb mobilitat reduïda que resideixen en edificis sense ascensor. I és que, d’acord amb un estudi anterior de la Fundació Mutua de Propietarios, només un 0,6% dels 9,8 milions dels edificis d’habitatges a Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal, tot i que en 2017 va finalitzar el termini perquè les comunitats de propietaris complissin amb els requisits d’accessibilitat universal inclosos a la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat.

Accessibilitat

COCEMFE promou l’accessibilitat universal mitjançant accions d’informació, formació i assessorament, la seva participació en diferents projectes, esdeveniments i grups de consulta o incidència, i un observatori específic.

En particular, COCEMFE Barcelona compta amb la seva Oficina Tècnica d’Accessibilitat, un programa posat en marxa gràcies a un conveni de col·laboració amb la “Fundació Bancària la Caixa” per assessorar persones amb discapacitat, en relació amb el seu entorn més immediat com associacions, entitats privades, empreses i administracions, a les quals se’ls proporciona acompanyament al llarg de tot el procés.

Subvencions

Són subvencionables algunes actuacions com la instal·lació d’ascensors, salva escales, rampes, la dotació de productes de suport com grues que permetin l’accés i ús per part de les persones amb discapacitat a elements comuns de l’edifici, com jardins, zones esportives, piscines i altres similars; o la instal·lació d’elements d’informació o d’avís com senyals lluminosos o sonores que permetin l’orientació en l’ús d’escales i ascensors. Però és cada Comunitat Autònoma la que disposa dels seus recursos d’ajuts a l’accessibilitat.
En el cas de Barcelona, per exemple:

  • El Programa d’Arranjament d’Habitatges de la Diputació de Barcelona té la finalitat de promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb discapacitat, i financia la realització de petites reformes d’adaptació funcional i la instal·lació d’ajudes tècniques. A más, l’Ajuntament de Barcelona ofereix diversos recursos que permeten a les persones amb discapacitat viure de manera independent.
  • El Consorci Metropolità de l’Habitatge dóna subvencions per actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana de Barcelona
  • La Generalitat de Catalunya concedeix subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis residencials, per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la seguretat d’utilització i l’accessibilitat

 

Per crear una ‘Escola de vida’ que ensenyi a viure millor en base a un major coneixement i coresponsabilitat social, inscriu-te al Congrés sobre el dret a l’autonomia persona