1.

La garantia dels drets al llarg del cicle de vida

Abordar des d’una perspectiva legal la manera de garantir els drets de les persones amb discapacitat en cada etapa del cicle de vida, posant l’accent en qüestions realistes i tangibles que afecten aquest col·lectiu. S’aprofundirà amb més detall en qüestions com ara la no-discriminació o com evitar la sobreprotecció i afavorir l’autonomia i la vida independent.

2.

La tecnologia per millorar la qualitat de vida. De les TIC a les TEP

Segons dades de l’Observatori de la Discapacitat Física, dues de cada tres persones amb discapacitat consideren que les TIC poden millorar el seu benestar. Per tant, és imprescindible entendre que tecnologia i qualitat de vida estan lligades, impulsar l’accés a tecnologies accessibles mitjançant el foment de la recerca, i, finalment, l’aplicació dels avenços tecnològics en qüestions de la vida quotidiana. Tot això, tenint en compte les consideracions ètiques que impliquen. A més, cal un canvi de concepte i passar de les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, a les TEP, la tecnologia per a l’apoderament i la participació.

3.

La ciutat com a espai de vida i convivència

La ciutat s’ha d’estudiar en el seu conjunt com un espai de convivència accessible i amigable que facilita l’accés als serveis. Es debatran temes com ara la sensibilització, l’eliminació de barreres i l’accessibilitat en relació amb elements nuclears en la vida de les persones com el transport, la sanitat o l’oci. Caminar cap a les smart human city és un altre tema que s’ha de tractar i una de les metes a què hem d’arribar.

4.

Les dades col·lectives com a eina de transformació social

La generació, la gestió i la interpretació de les bases de dades, principalment de les entitats del sector de la discapacitat, poden ser la clau per a la transformació social que busquem. Per tant, establir les bases per a una gestió professional de les dades que doni visibilitat al sector i capacitat d’influència serà el quart i últim eix sobre el qual pivotarà aquest congrés.